UNIT.Talk | Art Beyond Borders with Masaaki Hasegawa

6 Липня - 12:01

Після успішних перформансів у IE Business school (Іспанія), Google Campus Madrid (Іспанія), Tokyo Camii (Японія), Bauhaus Center Tel-Aviv (Ізраїль), Contemporary Museum of Calligraphy (Росія) та Sophie Chir (Франція), до UNIT.City (Київ) завітає
Masaaki Hasegawa, японський художник, автор та спікер. Список арт-об’єктів інноваційного парку поповнить витвір митця у стилі каліграфіті.

“Кожен може бути креативним”, — каже Масаакі. Сьогодні креативність вважається одним із найважливіших елементів бізнесу, і Масаакі виступає за нову парадигму креативності. Він допоміг тисячам людей (включаючи відомих артистів, професійних спортсменів та керівників підприємств) у ​​більш ніж 100 країнах зростити їхню креативність і потенціал.

Приходь, щоб почути дивовижну історію Масаакі та посилити свій творчий заряд!

– Як Масаакі розробив свій унікальний підхід “Мистецтво реалізації ідей”.
– Важливість мистецтва у XXI столітті: як мистецтво може з’єднувати людей, незважаючи на такі кордони, як національність, мова, релігія, стать та покоління.
– Перенесення каліграфії на наступний рівень: як пристрасно писати словами, реченнями та прислів’ями на полотні, папері та навіть склі.

Після лекції ти побачиш творіння Масаакі в UNIT.City, отримаєш поради майстра та посмакуєш коктейлі під час нетворкінгу.

Більше про спікера:

Масаакі Хасегава, засновник @Creativida, платформи мудрості понад 50 творчих
геніїв, бізнес-консультант компанії @Erretres Strategic Design Company та посол Сучасного музею каліграфії. Він є автором трьох книг про творчість трьома мовами; опублікував свою четверту книгу “Мистецтво та бізнес” в Японії з Ніром Хінді, одним із найвідоміших лідерів думок в Ізраїлі. Masaaki — міжнародний художник, якого підтримує Molotow — німецький бренд маркерів. Його твори були додані до колекції Сучасного музею каліграфії після виставок в Іспанії, Франції, Росії та Ізраїлі.

Онлайн-курс про креативність на Udemy, проведений Масаакі, налічує понад 4000 студентів у 110 країнах. Зараз він є спікером Thinking Heads — найпрестижнішого бюро спікерів у Іспанії, до якого також належать Річард Бренсон, Аль Гора та Стів Возняк. Масаакі також запрошували такі освітні заклади, як Бізнес-школа IE, CEU університет Сан-Паблo, Університет Севільї, Європейський університет Мадрида, Токійський університет, Університет Ріккіо, Університет Васеда, Університет Мейдзі, Міжнародний університет Японії, Університет іноземних студій Кобе, Бізнес-школа Globis та інші.

Масаакі — професіонал у багатьох галузях: боєць MMA, інвестиційний стратег, автор, художник і спікер. Завдяки своїй особистій еволюції він розробив власний унікальний метод стратегії та мислення, який використовується для посилення самореалізації шляхом інновації та породження змін у парадигмі своєї свідомості. Він тренував низку кращих виконавців: професійного футболіста, визнаного артиста, бізнес-керівника та підприємця.

https://www.widewalls.ch/masaaki-hasegawa-connecting-people-through-art-
beyond-borders/

Мова: English (без перекладу)
Коли: 11 липня (середа), 19:30.
Де: UNIT.City, Київ, вул. Дорогожицька, 3 (зупинка “Мотоциклетний завод”).

Модератор: Alla Kalinichenko, власник і креативний директор Арт і Я / ArtiYa Calligraphy School, організатор міжнародних виставок для майстрів каліграфії і дизайнерів «Ukrainian letters», «Live calligraphy», «Live type», «Free letters» та учасник фестивалів Rutenia, Книжковий Арсенал. Співредактор численних посібників із каліграфії та каталогу шрифтів українських дизайнерів.

Квитки тут: https://2event.com/uk/events/1447245
400 UAH

—————————————————————————-
After successful performances in IE Business school (Spain), Google Campus Madrid (Spain), Tokyo Camii (Japan), Bauhaus Center Tel-Aviv (Israel), Contemporary Museum of Calligraphy (Russia) and Sophie Chir (France), we’re happy to welcome Masaaki Hasegawa, a Japanese artist, author and speaker in UNIT.City (Kyiv). The list of Innovation Park’s arworks will be enriched with his calligraffiti masterpiece.

“Everybody can be creative,” — says Masaaki. Nowadays creativity is considered one of the most important elements in business and Masaaki advocates a new paradigm of creativity. He has helped thousands of people in over 100 countries including award-winning actors, professional athletes, and business executives, to flourish their creativity and potential.

Come to hear Masaaki’s amazing story and empower your own creativity!

How he has developed his unique approach “The Art of Making Your Ideas Happen”.
The importance of art in the 21st century: how art can connect people beyond borders such as nationality, language, religion, gender, and generation.
Taking Calligraffiti To the Next Level: writing words, sentences and proverbs, in a passionate way, on canvas, paper, and even glasses.

After the lecture you’ll observe Masaaki’s artwork at UNIT.City, ask about his artist’s tips and have some cocktails during the networking.

More about the speaker:

Masaaki Hasegawa is the creator of @Creativida, a wisdom platform of over 50 creative minds, business advisor for Erretres. The Strategic Design Company, and the ambassador of the Contemporary Museum of Calligraphy. He is an author of 3 books on creativity, in 3 languages; he will publish his 4th book on Art and Business in Japan with Nir Hindi, one of the most well-known Israeli opinion leaders. Masaaki is an international artist backed by Molotow, a German markers brand. His artwork has been added to the collection of the Contemporary Museum of Calligraphy, after previously exhibiting in Spain, France, Russia, and Israel.

An online course about creativity, ran by Masaaki, has over 4000 students in 110 countries on Udemy. He is currently represented as a speaker by Thinking Heads, the most prestigious speakers bureau in Spain, to which Richard Branson, Al Gore, and Steve Wozniak also belong. Masaaki has also been invited by IE Business School, CEU San Pablo University, University of Sevilla, European University of Madrid, University of Tokyo, Rikkyo University, Waseda University, Meiji University, International University Japan, Kobe-City University of Foreign Studies, Globis Business School, etc.

Masaaki has become a professional in multiple fields such as MMA fighter, investment strategist, author, artist, and speaker. Through his personal evolution, he has developed his own unique method of strategy and mindset, which is used to enhance self-realization by innovating oneself and generating a paradigm shift in one’s mind. He has coached a number of top performers: a professional football player, an award-winning musical actor, a business executive, and an entrepreneur.

https://www.widewalls.ch/masaaki-hasegawa-connecting-people-through-art-beyond-borders/

Language: English (without translation)
When: 19:30, July 11th, Wednesday
Where: UNIT.Core event hall, B1 Building, UNIT.City, 3 Dorohozhytska St., Kyiv.

Moderator: Alla Kalinichenko, Owner and Creative Director Арт і Я / ArtiYa Calligraphy School since 2011, organized international calligraphy and type design exhibitions «Ukrainian letters», «Live calligraphy», «Live type», «Free letters» and participated in festivals Rutenia, Book Arsenal. Co-edited a number of calligraphy workbooks and catalogue of cyrllic typefaces by Ukrainian designers.

Get tickets: https://2event.com/uk/events/1447245
400 UAH